Adatvédelmi tájékoztató

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató összefoglalja a szinpadautomatika.hu kezelője által folytatott adatkezelési elveket és annak gyakorlatát. A látogató/felhasználó az adatok elküldésével kijelenti, hogy azok a valóságnak megfelelnek.

1. Adatkezelő

Az adatok kezelője a Színpad Automatika Kft.

Székhely: 1116 Budapest, Sztregova utca 12. fszt. 2.
Cégjegyzékszám: 01 09 194477
A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 25009202-2-43
Telefonszám:+36 20 439 2400
E-mail: info@szinpadautomatika.hu

2. A kezelt adatok és érintettek köre

A weboldal látogatása során anonim módon a látogató session ID-t kap, amellyel a Google Analytics a személyes adatoktól függetlenül, statisztikai céllal rögzíti a látogatás kezdő- illetve befejező időpontját, illetve a látogatott oldalakat. Erről a gyakorlatról minden új látogató az első oldalletöltés alkalmával tájékoztatásban részesül.

3. Az adatkezelés célja

A Google Analytics által használt anonim session ID-k és cookiek (sütik) felhasználásának célja statisztikai jellegű.

4. Az adatvédelmi tájékoztató által meghatározott adatkezelési időtartam

A Google Analytics által létrehozott cookiek időtartama 30 napra szól, a session ID-k az oldal elhagyásakor automatikusan törlődnek. A felhasználó által megadott adatokat a felhasználó írásos kezdeményezésére az adatkezelő 10 munkanapon belül törli. Ezt az igényt az info@szinpadautomatika.hu e-mail címen, Bálint Józseft ügyvezetőnek címezve lehet bejelenteni.

5. Az adatfeldolgozók köre

A felhasználói adatokhoz csak az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá, harmadik félnek nem adhatóak ki. Az adatkezelő a fent említett eseteken kívül egyedül törvényi kötelességből továbbítja a felhasználók adatait az igénylő hatóságnak, amennyiben hivatkozott hatóság a megfelelő jogalappal rendelkezik.

6. Az adatkezelési szabályzat jogalapja és a felhasználó jogai

Az adatkezelés a felhasználó jóváhagyásának jogalapjával történik. A felhasználó az adatkezelő által kezelt adatokról, és annak módjáról a info@szinpadautomatika.hu e-mail címen Bálint József ügyvezetőtől ezen Adatvédelmi Tájékoztató tartalmán túl további tájékoztatást kérhet. A felhasználó által megadott adatokat a felhasználó írásos kezdeményezésére az adatkezelő 10 munkanapon belül törli. Ezt az igényt a info@szinpadautomatika.hu e-mail címen lehet bejelenteni.

7. A weboldalt üzemeltető partner és technológia

A szinpadautomatika.hu weboldal a Webonic Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Budai út 14.; cégjegyzékszáma: 07 09 025725; adószáma: 25138205-2-07; nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fejér Megyei Törvényszék) szerverein működik, amelyről az adatok biztonsága érdekében biztonsági mentések készülnek.

8. Jogorvoslati lehetőség és hatályos törvények

Amennyiben a felhasználó úgy érzi, hogy az Színpad Automatika Kft.a személyes adatokat nem az itt megjelöltek szerint vagy a hatályos törvénynek megfelelően kezeli, jogait az adatvédelmi biztosnál vagy polgári bíróságon érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

A adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségekről az alábbi törvényekben tájékozódhat a felhasználó:
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény
Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény